Traditionelle advokatkontorer fungerer på mange måder som et pyramidespil: Fra du bliver ansat som ung fuldmægtig og mange år frem, tjener du penge til partnerne i toppen - mange penge. 

Ofte laver partnerne dog ikke selv det juridiske arbejde - de sælger det!

Traditionelt set har den eneste mulighed for dygtige jurister under partnerniveau været at gøre, hvad der blev sagt og håbe på selv en dag at blive en del af partnerkredsen. 

Af den årsag går ofte 2/3 af salæret faktisk ikke til juristen der laver arbejdet selv, men derimod til partneren, kontoret, sekræteren, forsikring og administration.

Det laver Glitnr om på og det er der mange jurister, der gerne vil være med til. 

Hos Glitnr tager vi en fast pris baseret på en fast timepris og beholder ca. 1/3 og giver derfor de resterende 2/3 videre til juristen. 

Fordi Glitnr står for markedsføring, administration, forsikringer og betalinger kan en flittig jurist debitere 100-130 timer om måneden. 

Selv når de 6 ugers selvbetalt ferie er overstået vil en jurist i mange tilfælde kunne hente en fornuftig månedsløn hjem til sig selv. Og endnu vigtigere kan de arbejde som de har lyst og med de opgaver de har lyst uden at skulle spekulere på så meget andet end at yde kompetent juridisk rådgivning. 

På den måde vinder du - fordi du ikke skal betale 3.000,- kr./t - og din jurist vinder også, idet de får lov at beholde en langt større del af værdien af deres eget arbejde. 

Fandt du dit svar?